L'Educació és més l'arma poderosa por canvia el món/ La Educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.N.Mandela|

Monthly Archives: Juliol 2016

Informes 01/02/2016 al 31/01/2017

Psycosocial Conselling & Managment
Informes:
CHFN Newsletter from February to March 2016
CHFN Newsletter April 2016
CHFN Newsletter_May_2016
CHFN Newsletter June 2016
CHFN Newsletter July_2016
CHFN Newsletter August_2016
CHFN Newsletter September_2016
CHFN Newsletter October_2016
CHFN Newsletter November_2016
CHFN Newsletter December 2016
CHFN Newsletter January_2017

 

 

Rising Nepal

Estrenada al cinema Aribau de Barcelona el 13 de juliol, amb una assistència de 1.200 persones. Una pel·lícula meravellosa!

El dia 6 d’octubre es va projectar a Madrid en el cinema de la Premsa a Callao i el passat 8 de setembre a Eivissa. També es podrà veure en […]