L'Educació és més l'arma poderosa por canvia el món/ La Educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.N.Mandela|

Monthly Archives: Març 2017

Social Welfare Council of the Government of Nepal

Nepal Aki Association ha estat admesa pel Consell de Benestar Social del govern del Nepal com a entitat d’utilitat púbilca, la mateixa qualificació que tenim atorgada per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2010.
Enhorabona!!!

Nepal Aki Association has been admitted by the Social Welfare Council of the Government of Nepal as a public utility, […]

Des de l´any 2004…

Treballant des de l’any 2004 per al Nepal, per als nens, per a la joventut, per garantir-los un futur autònom, invertint en educació a través dels nostres projectes …