Hem presentat en aquests dos col·legis els nostres projectes. El col·legi Casp de Barcelona ens van triar durant aquest curs com a projecte solidari, els diners que ha recaptat els nens i nenes de primer i segon de l’ESO va destinat a 25 alumnes del col·legi Srhee Jalkanyadevi Secondary School de Gorkha, una de […]