L'Educació és més l'arma poderosa por canvia el món/ La Educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.N.Mandela|

Monthly Archives: Abril 2019

III Concert Solidari de l’Escola de Música Casp

El passat 18 de març l’Escola de Música de col·legi de Casp de Barcelona organitzà el Concert Solidari.  Hi van  participar les tres grans agrupacions de l’escola: la coral, l’orquestra i la banda. També comptaren amb l’orquestra del PRBB (parc de recerca biomèdica de Barcelona) i la recaptació a anat destinada a la nostra […]

Nepal Aki us desitja un Feliç Any 2076 !!!

Nepal Aki us desitja un Feliç Any 2076!Nepal Aki wishes you a Happy New year 2076!De part de tots els que fan possible aquest projecte !On behalf of all those who make this project possible !