L'Educació és més l'arma poderosa por canvia el món / La Educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.N.Mandela|

Nepal Aki

Sobre Nepal Aki

Moltes Gràcies

Treballem per el futur…/ We work for the future…

Treballem pel futur invertint en educació. A la nostra Escola de Cuina Mitho Chha hem format des de l’any 2012 a més de 200 alumnes …

We work for the future investing in education. In our Mitho Chha Cooking School we have trained more than 200 students since 2012 …

Gràcies Casp !!!

Amb els nens i nenes de 1er ESO dels Jesuïtes de l’Escola Casp de Barcelona que col.laboran amb Nepal Aki juntament amb els de 2 on d´ESO el 30 de gener a la seva escola.
Moltes Gràcies !!!

ACTE DE COOPERACIÓ DEL AJUNTAMENT DE LA SECUITA

Concert de la soprano Esther Martínez Vila
Acte de cooperació en favor de l’Associació Nepal Aki i el Vicariato Apostólico de Requena
A les 19:00 h. al Casal de La Secuita
Us esperem !!!

Junts podem ! Together we can !

Imatges dels  nostres alumnes de l’Escola de Cuina Mitho Chha aprenent un ofici per aconseguir un futur autònom…

Images of our students of the Mitho  Chha Cooking School learning a trade to achieve an autonomous future …

 

Feliç Any Nou !!! Happy New Year !!!

Feliç Any Nou estimats estudiants, equip i amics de Nepal Aki !!!
Happy New Year dear students, team and friends from Nepal Aki !!!

Fundació de los Hermanos Sarasíbar

Volem agrair a la Fundació de los Hermanos Sarasíbar l’ajuda que concedeixen a la nostra associació any rere any per al desenvolupament dels nostres projectes.

Gràcies DOCS Foundation!. Thank You DOCS Foundation!

Moltes gràcies a Lila Bhandari president de DOCS Foundation Nepal, al seu equip i a tots els nens i nenes d’aquesta gran família !!

Many thanks to Lila Bhandari, president of DOCS Foundation Nepal, to her team and to all the children of this great family!

Nadals 2017 / Christmas 2017

Per uns Nadals solidaris us desitja tot l’equip de Nepal Aki molta felicitat !!!
For a solidary Christmas, we wish you all the team of Nepal Aki a lot of happiness !!!

La Secuita 2017

Moltes gràcies a tots els veïns i veïnes  i l’Ajuntament de la Secuita per la seva col·laboració per la subvenció que un any més ens han concedit. I també gràcies a la nostra sòcia Elisa Rebenaque per tota la feina que està fent per a Nepal Aki al seu poble des de fa mes […]

Psycosocial Conselling & Management

Us adjuntem l’informe corresponent al mes d’agost i dels primers 10 dies de setembre del Psycosocial Conselling & Managment destinat a aquells nens i nenes dels orfenats per tractar les seqüeles psíquiques derivades dels terratrèmols. Aquest programa està dirigit per la Federació d’orfenats i cases d’acollida de Nepal, (Children Home Federation of Nepal chfn) […]