Nepal Aki Association ha estat admesa pel Consell de Benestar Social del govern del Nepal com a entitat d’utilitat púbilca, la mateixa qualificació que tenim atorgada per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2010.
Enhorabona!!!

Nepal Aki Association has been admitted by the Social Welfare Council of the Government of Nepal as a public utility, the same qualification that we have granted by the Generalitat de Catalunya since 2010.
Congratulations!!!