Treballem pel futur invertint en educació. A la nostra Escola de Cuina Mitho Chha hem format des de l’any 2012 a més de 200 alumnes …

We work for the future investing in education. In our Mitho Chha Cooking School we have trained more than 200 students since 2012 …