El 17 de setembre es va iniciar el projecte  “Alimenta 100 persones per 100 dies”.  Es prepara el menjar a la cuina de l’Escola, aquest projecte es fa amb col·laboració de Smile Nepal i Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra. El primer dia es va fer menjar per a 200 persones i aquest projecte continuarà durant 100 dies …