Han estat enviats per part del Nepal Aki al municipi rural de Sulikot (Gorkha) 100 packs de medicaments per la  Covid. Aquests medicaments han arribat a mans de les persones infectades en presència de treballadors de la salut, representants públics i treballadors locals del municipi.